Odgojnom domu Bedekovčina su isporučena dva nova vozila

Putem financijskih sredstava projekta „Naš trenutak“ nabavljena su dva nova vozila za pružanje socijalnih usluga u zajednici: poludnevnog boravka te savjetovanja i pomaganja obitelji.