Početak rada Poludnevnog boravka u Krapini

Projektom „Naš trenutak“ je osim usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, za pružanje koje je u rujnu 2019. zaposleno 5 novih odgajatelja, obuhvaćeno i pružanje usluge poludnevnog boravka te savjetovanja i pomaganja obitelji za područje Krapine i okolice budući da na tom području Krapinsko – zagorske županije nema  razvijenih socijalnih usluga u zajednici za djecu, mlade i obitelji u riziku. Za pružanje usluge poludnevnog boravka u Krapini su putem projekta zaposlena dva nova stručna djelatnika: socijalni radnik i psiholog, iznajmljen je odgovarajući prostor za pružanje usluge u Krapini te su provedene nabave za  prehranu i prijevoz korisnika. Poludnevni boravak u Krapini je započeo s radom u ožujku 2020. za maksimalno 20 korisnika, a uključeni su  učenici obje osnovne škole u Krapini te učenici osnovnih škola u Đurmancu i Petrovskom.