U Hotelu Anex Slaven u Selcu organizirana je Edukacija o senzornoj terapiji za sve stručne djelatnike Odgojnog doma Bedekovčina

U Hotelu Anex Slaven u Selcu organizirana još jedna edukacija planirana u aktivnostima projekta „Naš trenutak“: Edukacija o senzornoj terapiji. Održane su dvije dvodnevne edukacije za sve stručne djelatnike  Odgojnog doma Bedekovčina u 2 dvije grupe, jednu grupu od 28. do 29.08.2021. i drugu grupu od 02. do 03.09 2021. Edukacija je obuhvaćala teorijske osnove o senzornoj terapiji i integraciji (senzorni sustavi, osjetila  i adaptivne reakcije, poremećaj senzorne integracije, senzorno integracijski tretmani, postupak procjene, poticanje senzorne integracije u djece s razvojnim poteškoćama, program za poticanje senzorne integracije)  te inicijalnu edukaciju o senzornim elementima s praktičnim vježbama terapije senzorne integracije. Edukaciju je provela Udruga Betula.