Završna konferencija projekta Naš trenutak

14. siječnja 2022. godine u Hotelu Kaj u Mariji Bistrici održana je konferencija povodom završetka projekta „Naš trenutak“. Projektom „Naš trenutak“ koji je ugovoren u trajanju od 18. siječnja 2019. do 18. siječnja 2022. su  stvoreni uvjeti za širenje suvremenih oblika pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga u Krapinsko – zagorskoj županiji  za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi te djecu i mlade s problemima u ponašanju. Razvojem usluga organiziranog stanovanja, poludnevnog boravka i savjetovanja i pomaganja primarnih i udomiteljskih obitelji podržava se proces deinstitucionalizacije, sprječavanje institucionalizacije i provedba transformacije domova socijalnih skrbi u Republici Hrvatskoj, i tako doprinosi ostvarenju ciljeva socijalnih politika na europskoj, nacionalnoj i regionalnoj odnosno lokalnoj razini. Osim proširenih i poboljšanih uvjeta za pružanje izvaninstitucijskih socijalnih usluga za djecu, mlade i njihove obitelji, rezultat projekta su i ojačani kapaciteti stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucijskih usluga. Tijekom konferencije stručni djelatnici Odgojnog doma Bedekovčina su predstavili svoja dosadašnja iskustva u radu s djecom i mladima u okviru pružanja izvaninstitucijskih socijalnih usluga čiju je praktičnu provedbu omogućio projekt, a po završetku projekta se osigurala njihova održivost, predstavile su se edukacije koje su djelatnicima Odgojnog doma Bedekovčina omogućile stjecanje dodatnih znanja te nabavka opreme, koje su također omogućene financiranjem iz sredstava projekta „Naš trenutak“.

Opremanje senzorne sobe za projekt Naš trenutak

16. prosinca 2021. je u prostoru poludnevnog boravka u sjedištu Doma i u prostoru poludnevnog boravka u Krapini, sukladno potpisanom ugovoru o javnoj nabavi s INC d.o.o. od 21.10.2021., postavljena oprema za senzorne sobe, što je dodatno unaprijedilo rad s našim korisnicima pomoću još jedne aktivnosti projekta „Naš trenutak“.

Devet djelatnika Odgojnog doma Bedekovčina bilo je na Studijskom putovanju u Nizozemskoj

U projektu Naš trenutak predviđen je i prikaz iskustva razvijene podrške kroz studijska putovanja. Unatoč svim komplikacijama vezanim uz pandemiju bolesti Covid-19, od 17. do 19. studenog 2021. uspjeli smo za 9 djelatnika  Odgojnog doma Bedekovčina realizirati Studijsko putovanje u Nizozemsku koje nam je organizirala organizacija Kinderperspectief čije je sjedište u prekrasnom gradiću Zwolleu. Posjeta Nizozemskoj nam je bila prekrasno poučno i vrlo inspirirajuće iskustvo, i profesionalno, i osobno, koje bi vrlo rado svi ponovili.

22.09.2021. preuzeli smo još jedno novo službeno vozilo

22. rujna 2021. nakon provedbe postupka javne nabave preuzeli smo još jedno novo službeno vozilo koje smo preraspodjelom financijskih sredstava u projektu „Naš trenutak“ osigurali stručnom timu Odgojnog doma Bedekovčina za pružanje usluge savjetovanja i pomaganja obitelji s područja Krapinsko – zagorske županije. Svrha socijalne usluge savjetovanja i pomaganja obitelji je omogućavanje djeci i mladima na život u obitelji i zajednici, zbog čega ju je potrebno učiniti dostupnom u što većem opsegu. 

U Hotelu Anex Slaven u Selcu organizirana je Edukacija o senzornoj terapiji za sve stručne djelatnike Odgojnog doma Bedekovčina

U Hotelu Anex Slaven u Selcu organizirana još jedna edukacija planirana u aktivnostima projekta „Naš trenutak“: Edukacija o senzornoj terapiji. Održane su dvije dvodnevne edukacije za sve stručne djelatnike  Odgojnog doma Bedekovčina u 2 dvije grupe, jednu grupu od 28. do 29.08.2021. i drugu grupu od 02. do 03.09 2021. Edukacija je obuhvaćala teorijske osnove o senzornoj terapiji i integraciji (senzorni sustavi, osjetila  i adaptivne reakcije, poremećaj senzorne integracije, senzorno integracijski tretmani, postupak procjene, poticanje senzorne integracije u djece s razvojnim poteškoćama, program za poticanje senzorne integracije)  te inicijalnu edukaciju o senzornim elementima s praktičnim vježbama terapije senzorne integracije. Edukaciju je provela Udruga Betula.

Početak rada Poludnevnog boravka u Krapini

Projektom „Naš trenutak“ je osim usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, za pružanje koje je u rujnu 2019. zaposleno 5 novih odgajatelja, obuhvaćeno i pružanje usluge poludnevnog boravka te savjetovanja i pomaganja obitelji za područje Krapine i okolice budući da na tom području Krapinsko – zagorske županije nema  razvijenih socijalnih usluga u zajednici za djecu, mlade i obitelji u riziku. Za pružanje usluge poludnevnog boravka u Krapini su putem projekta zaposlena dva nova stručna djelatnika: socijalni radnik i psiholog, iznajmljen je odgovarajući prostor za pružanje usluge u Krapini te su provedene nabave za  prehranu i prijevoz korisnika. Poludnevni boravak u Krapini je započeo s radom u ožujku 2020. za maksimalno 20 korisnika, a uključeni su  učenici obje osnovne škole u Krapini te učenici osnovnih škola u Đurmancu i Petrovskom.

U prosincu 2019. sklopljeni su ugovori o nabavi usluga edukacije stručnih djelatnika Odgojnog doma Bedekovčina

U prosincu 2019.  realiziran je početak još jedne od aktivnosti projekta „Naš trenutak“ kojoj je cilj jačanje kapaciteta stručnjaka za organiziranje i pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga: sklopljeni su ugovori za usluge dvogodišnjih edukacija stručnih djelatnika Odgojnog doma Bedekovčina. Osobni razvoj d.o.o. educirat će djelatnike o radu s posljedicama rane razvojno odnosne traume i šok traume, a Udruga Breza će izvršiti edukaciju djelatnika o organiziranom stanovanju, u sklopu koje će se provoditi i supervizija. Provedba obje edukacije je započela u siječnju 2020.

Odgojnom domu Bedekovčina su isporučena dva nova vozila

Putem financijskih sredstava projekta „Naš trenutak“ nabavljena su dva nova vozila za pružanje socijalnih usluga u zajednici: poludnevnog boravka te savjetovanja i pomaganja obitelji.

Odgojni dom Bedekovčina je zahvaljujući projektu Naš trenutak postao institucija koja provodi isključivo izvaninstitucijske socijalne usluge u zajednici

Zahvaljujući ugovorenom projektu “Naš trenutak” Odgojni dom Bedekovčina je u rujnu 2019. godine u potpunosti ukinuo pružanje institucionalne usluge smještaja (tzv. privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa) zamijenivši je pružanjem usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku.

Time je Odgojnom domu Bedekovčina omogućeno da u potpunosti prestane pružati institucijsku skrb i orijentira se isključivo na pružanje izvaninstitucijskih usluga. Ovdje je važno napomenuti da proces deinstitucionalizacije u kojem se Odgojni dom Bedekovčina nalazi ne podrazumijeva ukidanje institucije, kao ni ukidanje tretmana za korisnike kojima je potrebno pružiti uslugu smještaja, već proces deinstitucionalizacije doprinosi unapređenju tretmana za korisnike kojjima je radi stjecanja društveno-prihvatljivih navika, završetka školovanja i korekcije ponašanja potrebna pomoć izvan roditeljskog doma  na način da im se skrb pruža u što prirodnijem okruženju, u tzv. zajednici odgojnog osoblja i korisnika koja teži potpunoj integraciji u lokalnu zajednicu, koja ima za cilj osnaživanje i stjecanje znanja i vještina neophodnih za samostalan i kvalitetan život izvan sustava socijalne skrbi, u kojoj se ostvaruju svi životni uvjeti i primjenjuju suvremene socijalno – pedagoške metode odgoja sa svrhom pravilnog razvoja djeteta odnosno mlade osobe.

Proces deinstitucionalizacije omogućuje prilagodbu tretmana alternativnim pristupima u radu koja donose rješenja. Time napokon i u Hrvatskoj počinjemo primjenjivati  najsuvremenije pristupe u radu s djecom, mladima i obiteljima, a kakvi se već desetljećima razvijaju u zapadnoeuropskim zemljama, budući da se pokazalo kako su u institucijama psihički, socijalni i obiteljski pritisci na djecu i mlade visoki te iz tog razloga diferencirani socijalno – pedagoški i specifični terapijski modeli koorperativnog rada uvijek trebaju biti važniji. Upravo zbog toga je Odgojni dom Bedekovčina iskoristio proces deinstitucionalizacije za razvoj pojedinačno prilagođenih mjera koje podržavaju ili olakšavaju samoodgovornost, promišljanje i donošenje odluka, a koje imaju pozitivniji i dugoročniji učinak, a osim navedenog povećava se itakako potrebna dostupnost socijalnih usluga na razini lokalne zajednice.

Odgojni dom Bedekovčina je uslugu tzv. institucijskog smještaja zamijenio pružanjem usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi od 6 do 14 godina (jedna mješovita skupina korisnika) te za djevojke s problemima u ponašanju od 14-18/21 godine (jedna skupina korisnica).

Financijska sredstva za provođenje spomenutih usluga osigurana su u sklopu  aktivnosti projekta „Naš trenutak“, i to u okviru iznajmljenih obiteljskih kuća na lokacijama Pustodol u Donjoj Stubici i Brestovec Orehovički u Bedekovčini u prijelaznom razdoblju do izgradnje novih namjenskih objekata za što su financijska sredstva osigurana u drugom ugovorenom EU projektu Odgojnog doma Bedekovčina „Zajedno stvaramo našu bajku“.

Osim troškova najma kuća i režija u kojima se pružaju usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku, iz projekta „Naš trenutak“ se financiraju i plaće 5 novozaposlenih odgajatelja za pružanje usluge organiziranog stanovanja uz sveobuhvatnu podršku za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, obzirom da za tu korisničku skupinu usluge smještaja na području Krapinsko – zagorske županije do sada nije bilo, te se financiraju osobni troškovi korisnika (prehrana, osobna higijena, odjeća i obuća).

Projekt Naš trenutak je predstavljen na konferenciji u Brusselsu kao primjer dobre prakse

Projekt „Naš trenutak“ je kao primjer dobre prakse 17. lipnja 2019. predstavljen u organizaciji Europske komisije (DG rada, socijalnih pitanja i inkluzije) u Brusselsu na konferenciji Moving towards independent living and community-based care – EU funding instruments to support the development of community based services. Konferencija je bila završni događaj niza seminara (od kojih je jedan održan u ožujku ove godine i u Zagrebu) kojima se poticalo međusobno učenje i izgradnja kapaciteta na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a u svrhu razvoja mjera kojima bi se podržala tranzicija od institucionalnih ka uslugama u zajednici koristeći EU fondove. Na konferenciji je sudjelovalo 70 participanata, predstavnika državnih vlasti, organizacija civilnog društva, pružatelja usluga, nezavisnih stručnjaka te predstavnika Europske komisije.